INFORMATII PUBLICE

Aplicarea Legii nr. 544/2001 și a HG nr. 123/2002 se face cu respectarea următoarelor principii: a)principiul transparenţei – autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o maniera deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia, în condiţiile legii; b)principiul aplicării unitare – autorităţile şi instituţiile publice asigura respectarea legii în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia şi ale prezentelor norme metodologice. c)principiul autonomiei – fiecare autoritate sau instituţie publică va elabora propriul regulament de organizare şi funcţionare a compartimentelor de informare şi relaţii publice, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentelor norme metodologice.

Lista informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr 544/2001 privind accesul la informaţii de interes public şi ale H.G. nr 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, Spitalul Orasenesc Horezu  are obligaţia de a comunica din oficiu următoarele informaţii de interes public:

Pentru solicitari informatii publice descarcati modelul de cerere de aici.
Pentru reclamatii administrative descarcati modelul de reclamatie de aici.